Informacje na temat psychoterapii


Podstawowe informacje

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia opierającą się na kontakcie międzyludzkim. Jej celem jest zrozumienie zjawisk i procesów. Trudno wdrożyć ją w sztywne ramy definicji. Trzeba jednak podkreślić, że psychoterapia to przede wszystkim proces, którego ostatecznym celem jest zmiana.

Formy psychoterapeutyczne mogą się się od siebie różnić, podobnie jak zakres czasowy prowadzonej terapii. Może trwać krótko (ok. 8-12 spotkań) lub długo (ok. roku lub więcej). Odbywa się regularnie, raz lub dwa razy w tygodniu. Zakłada poznanie powtarzających się, charakterystycznych dla danej osoby typów relacji z innymi, mechanizmów radzenia sobie w teraźniejszości jak i w przeszłości. Analizowanie przeszłości sięga tylko tak daleko, jak jest to pomocne, aby zrozumieć teraźniejszość. To z kolei prowadzi do pożądanych zmian, które umożliwiają lepsze radzenie sobie z problemami. Podczas procesu psychoterapii zupełnie normalne są wahania nastroju pacjenta. Głębsze zmiany wymagają dłuższego czasu pracy dla osiągnięcia stabilniejszych rezultatów.
W swojej pracy wykorzystuję model psychoterapii psychodynamicznej. Pomagam osobom, które potrzebują zmiany emocjonalnej, zawodowej, mentalnej, duchowej czy związkowej. Pracuję głównie indywidualnie. Celem psychoterapii jest dla mnie zwiększenie świadomości pacjenta. W efekcie czego, na skutek świadomej decyzji, podejmujemy wspólną pracę, aby zastąpić niekorzystne mechanizmy pacjenta zdrowymi i dojrzalszymi.