Informacje na temat psychoterapii online


Psychoterapia online

Podstawą psychoterapii jako procesu jest kontakt pacjenta z psychoterapeutą obliczony na zrozumienie indywidualnych czynników i mechanizmów, a w konsekwencji na dokonanie zmian.

Nie da się natomiast uszczegółowić, jak taki kontakt miałby wyglądać. W gruncie rzeczy także forma kontaktu jest kwestią indywidualną i powinna być dostosowana do odbiorcy. Należy brać pod uwagę takie czynniki, jak kwestie stricte psychologiczne, ale i społeczne, w tym możliwości wykreowania wolnego czasu, dostosowanie spotkań do życia rodzinnego, zawodowego czy też możliwości dojazdu do gabinetu psychoterapeuty. Podkreśla się, że terapia oparta jest na kontakcie międzyludzkim. Sam sposób kontaktowania się nie jest sprecyzowany.
Terapia online prowadzona za pośrednictwem nowoczesnych urządzeń daje ogromny komfort, zwiększając tym samym realne możliwości kontaktu. Poniżej przedstawiono ledwie wąski wycinek zalet takiej formy terapii.

Zalety psychoterapii online:

  • Czas - to podstawowy czynnik. Połączenie online umożliwia zaoszczędzenie czasu na dojazd do gabinetu psychoterapeuty, ale także ustalenie dogodnych godzin dostosowanych do grafika pacjenta i terapeuty.
  • Miejsce - psychoterapia nie musi być ograniczona wyłącznie do gabinetu psychoterapeuty, dzięki czemu możliwe jest jej prowadzenie z każdego miejsca na świecie.
  • Komfort - przebywanie w znanym i bliskim miejscu zapewnia dodatkowy komfort psychiczny połączony z możliwościami dostosowania czasu i miejsca do prowadzenia terapii.
  • Prywatność - pacjenci szczególnie dbający o prywatność nie muszą udawać się do gabinetu psychoterapeuty, odbywając terapię w zaciszu swojego domu lub innym dogodnym dla siebie miejscu.

  • Mobilność - terapię czy też poszczególne sesje można odbyć z każdego miejsca na świecie, co umożliwia mobilność, szczególnie ważną dla osób, które z racji częstych wyjazdów nie mogą uczestniczyć w tradycyjnej formie terapii.
  • Elastyczność - wszystkie wymienione czynniki składają się na elastyczność, a więc możliwość dostosowania się pod wieloma względami umożliwiającą bardziej efektywną współpracę między pacjentem a terapeutą

Warto podkreślić, że terapia online ma też pewne wady czy niedogodności. Wśród nich na pierwszym miejscu postawić można brak bezpośredniego kontaktu i fizycznej obecności. Stąd też niezwykle istotnym elementem psychoterapii online jest połączenie wizualne, które umożliwia wykreowanie warunków sprzyjających rozmowie. Psychoterapia online nie jest wskazana w przypadku pewnych rodzajów diagnozy, dlatego decyzję o podjęciu psychoterapii online zawsze poprzedzają konsultacje online.