Cennik sesji psychoterapeutycznych

Ofertę sesji psychoterapeutycznych kieruję przede wszystkim do osób dorosłych lub w późnym wieku adolescencji. Pomagam osobom, które doświadczają potrzeby zmiany osobistej, zawodowej, mentalnej, duchowej, związkowej.

Ofertę online kieruję do osób, które z powodu formy pracy, miejsca zamieszkania, częstych podróży lub języka obcego nie mają możliwości uczestniczenia w terapii w gabinecie psychologicznym. W trakcie sesji online korzystam z programu Skype lub Facetime.
W celu umówienia spotkania lub wstępnej konsultacji proszę o kontakt telefoniczny (+48 605366619) bądź mailowy (psychoterapia@katarzynamika.pl).

Miejsce

Przez 10 lat prowadziłam gabinety w Warszawie i Krakowie. Aktualnie pracuję online. Informacje na temat nowego stacjonarnego gabinetu zamieszczę w przyszłości.

Cennik

Ceny dotyczą 50-minutowej sesji online po polsku:
180 PLN
45 Euro

Forma

Opłatę pobieram z góry w formie przelewu bankowego. Możliwa jest płatność przez PayPal. Proszę o przesłanie potwierdzenia bankowego na dzień przed sesją na adres email w formie pdf lub zrzutu ekranu (Ctrl+PrtScr), jeżeli istnieje możliwość, że przelew nie zostanie zaksięgowany przed rozpoczęciem sesji. Brak opłaty oznacza rezygnację z sesji.

Dane do przelewu

Do przelewu w PLN:
76 1090 2053 0000 0001 0773 2866
Santander Bank Polska

Do przelewu w Euro:
38 1090 2053 0000 0001 4170 9837
Santander Bank Polska

Kody do przelewu z zagranicy:
kod SWIFT: WBKPPLPP
kod IBAN: PL

Do przelewu przez PayPal:
email: psychoterapia@katarzynamika.pl

Regulamin

Normy i założenia etyczne psychoterapii:

1. Psychoterapeuta stosuje się do przestrzegania „Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz „Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej”.

2. Informacje przekazane w trakcie sesji są poufne. Zarówno terapeuta jak i pacjent zobowiązani są do zachowania poufności. Nie ujawniają żadnych danych osobom trzecim, chyba że obie strony wyrażą na to ustną lub pisemną zgodę. Zabronione jest również nagrywanie sesji przez terapeutę lub pacjenta bez obopólnej ustnej lub pisemnej zgody.

3. Superwizja procesu psychoterapeutycznego jest elementem rzetelnej i etycznej pracy psychoterapeuty. Stąd terapeuta swoją pracę powinien regularnie poddawać superwizji. W trakcie superwizji ujawniana jest treść sesji, jednak informacje o pacjencie uniemożliwiają jego identyfikację. Jest to sytuacja, w której superwizor jest również zobowiązany do zachowania poufności, czyli tajemnicy zawodowej.

4. W sytuacji zagrożenia życia pacjenta lub życia innych osób terapeuta może ujawnić treść sesji, odstępując od zasady zachowania poufności.

5. Sesja odbywa się w warunkach optymalnych dla prowadzenia rozmowy, zachowania prywatności, bez udziału osób trzecich w pomieszczeniach / pokojach, w których przeprowadzana jest sesja. Dotyczy to zarówno terapeuty jak i pacjenta. Zaleca się używanie słuchawek podczas sesji.

6. Złamanie zasady zachowania poufności przez którąkolwiek ze stron może stać się podstawą do dochodzenia praw na drodze sądowej.

Formalności związane z udziałem w sesji:

1. Opłata za sesję pobierana jest z góry, najpóźniej na dzień przed terminem sesji. Klienci proszeni się o przesłanie potwierdzenia pocztą elektroniczną (w formie PDF lub zdjęcie ekranu, zrzutu ekranu tzw. Print Screen). Brak opłaty za sesję jest jednoznaczny z rezygnacją z sesji.

2. Sesje odwołane na mniej niż 24 godziny przed terminem podlegają opłacie.

3. Umówioną sesję można przesunąć lub odwołać do 24 godzin przed terminem. Kwota może być zaliczona na poczet sesji w późniejszym terminie lub zwrócona.

4. W sytuacji przerwy w łączu internetowym, sesja jest przerywana i wznawiana, gdy tylko jest to możliwe, w miejscu czasowym, gdzie została przerwana – w tym samym dniu lub umawiany jest inny termin. W związku z tym potrzebna będzie wymiana innych danych kontaktowych (np. numer telefonu). Opłata za sesję w sytuacji przerwania łączności obowiązuje normalnie.

5. Do przeprowadzenia sesji konieczne jest połączenie z internetem o sygnale wystarczającym do przeprowadzenia wideo-rozmowy.