Psychoterapia

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia poprzez rozmowę oraz opartą na kontakcie międzyludzkim. Jej celem jest budowanie świadomości i zrozumienie zjawisk. Trudno wdrożyć ją w sztywne ramy definicji. Trzeba jednak podkreślić, że psychoterapia to przede wszystkim proces, którego ostatecznym zamierzeniem jest zmiana w kierunku zdrowia lub/i rozwoju.

Formy psychoterapeutyczne mogą się się od siebie różnić, podobnie jak zakres czasowy prowadzonej terapii. Może trwać krótko (ok. 8-12 spotkań) lub długo (dwa lata i więcej). Odbywa się regularnie, przeważnie raz lub dwa razy w tygodniu. Zakłada poznanie powtarzających się, charakterystycznych dla danej osoby typów relacji z innymi, mechanizmów radzenia sobie w teraźniejszości jak i w przeszłości. Analizowanie przeszłości sięga tylko tak daleko, jak jest to pomocne, aby zrozumieć teraźniejszość. To z kolei prowadzi do pożądanych zmian, które umożliwiają lepsze radzenie sobie z problemami. Podczas procesu psychoterapii zupełnie normalne są wahania nastroju pacjenta. Głębsze zmiany wymagają dłuższego czasu pracy dla osiągnięcia stabilniejszych rezultatów.
W swojej pracy wykorzystuję model psychoterapii psychodynamicznej. Pomagam osobom, które potrzebują zmiany emocjonalnej, zawodowej, mentalnej, duchowej czy związkowej. Pracuję głównie indywidualnie. Celem psychoterapii jest dla mnie zwiększenie świadomości pacjenta. W efekcie czego, na skutek świadomej decyzji, podejmujemy wspólną pracę, aby zastąpić niekorzystne mechanizmy pacjenta zdrowymi i dojrzalszymi.

Czym jest psychoterapia?

To rozmowa o tym, co obecnie dzieje się w Twoim życiu oraz o tym, co wydarzyło się w przeszłości i jaki związek ze sobą mają Twoja przeszłość i teraźniejszość.

To analiza mechanizmów i emocji, która daje możliwość świadomego podejmowania decyzji i dokonywania zmian.

To czas na poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych procesów.

To możliwość bardziej świadomego przeżywania każdego kolejnego dni

To przestrzeń na dokładne przyjrzenie się relacjom, które budujesz i ludziom, którzy Cię otaczają.